Uitleg VDD opleiders

Wat leuk dat jullie mee gaan doen met ons Vitale Dappere Dokter programma! De komende periode gaan we jullie als opleiders begeleiden in de persoonlijke ontwikkeling van de groep arts-assistenten en gaan zij ontdekken hoe ze zichzelf nog beter en meer kunnen ontwikkelen als dokter, maar vooral als mens onder die witte jas. Wat zijn nu eigenlijk hun kwaliteiten? Welke valkuilen komen ze steeds weer tegen en hoe kunnen ze daar beter mee om leren gaan? Wat zijn de dingen waar ze zelf meer invloed op kunnen uitoefenen? We gaan jullie stapsgewijs meenemen in dit proces. Het programma bestaat uit drie verschillende onderdelen met elk zijn eigen doel wat hieronder wordt toegelicht. We wensen jullie alvast heel veel succes, maar vooral ook heel veel plezier om te ontdekken hoe iedereen de beste versie van zichzelf kan worden!

Persoonlijke intake (1 op 1 begeleiding)

Om een goed beeld te krijgen van de arts-assistenten in het team is er een 1 op 1 intake ontwikkeld, die is samengesteld uit verschillende onderdelen. Hiermee krijg je een goed beeld van iemands persoonlijkheid met bijbehorende kwaliteiten, maar ook zijn of haar valkuilen en kun je samen focussen op de ontwikkelpunten. Dit gesprek kun je na 4-6 maanden herhalen om zo de persoonlijke groei in kaart te brengen en de leerdoelen bij te stellen. Belangrijk is dus niet alleen te focussen op de medisch inhoudelijke groei en leerdoelen, maar juist in te zoomen op de emotionele dan wel persoonlijke groei van de aios of anios.

De verschillende onderdelen zijn:

 • Enneagram met bijbehorende uitleg in het boek “Word een gelukkiger dokter”
 • Persoonlijkheidstest op https://www.16personalities.com/nl
 • Formulier “Werkgeluk” invullen
 • Formulier “Stress & spanning” invullen
Plan van aanpak
 • Bij start van een nieuwe arts-assistent worden bovenstaande onderdelen per mail toegestuurd en wordt er een afspraak gepland om de uitslagen door te nemen
 • Je kunt ook overwegen om dit pas na 1-3 maanden te doen, als de arts-assistent enigszins gewend is aan de nieuwe werkplek. Vaak is dan natuurlijk het grote moment van stress en het ervaren van valkuilen al gemist, omdat juist die eerste periode gepaard kan gaan met spanning en onzekerheden bij de startende arts-assistent.
 • Na 4-6 maanden maakt de arts-assistent zelf een nieuwe afspraak om de eerder benoemde leerdoelen en ontwikkelpunten door te lopen en waar nodig aan te passen. De onderdelen kunnen dan eventueel opnieuw worden ingevuld om te kijken of er iets is veranderd.
 • Om meer invulling te kunnen geven aan dit gesprek is het wel prettig om zelf de achtergrond van het enneagram te lezen in het boek “Word een gelukkiger dokter”. Daarnaast hoef je geen psychloog te zijn om dit gesprek te doen. Het gaat vooral om kennismaking, herkenning, erkenning en verbinding.
Maandelijks onderwijs

Het maandelijks onderwijs wordt ingepland door jullie als opleiders in het onderwijsrooster. Er worden totaal 10 opdrachten per jaar doorlopen. De uitleg per opdracht staat op de website benoemd. Per kwartaal kunnen jullie 2-3 nieuwe opdrachten selecteren die worden klaargezet via de gepersonaliseerde website van jullie ziekenhuis. De opdrachten waaruit gekozen kan worden zijn heel divers, zoals:

 • Over de Streep
 • Staflid interview
 • Beperkende overtuigingen
 • Schrijfopdracht
 • Complimentenronde
 • Jaarevaluatie leerdoelen
 • Etc

In het programma zitten ook terugkerende opdrachten om enig structuur aan te brengen. Zo worden de sessies “Staflid interview” en “Over de streep” twee keer per jaar gegeven en ook de “Jaarevaluatie” is een vast onderdeel. Per jaar staan dus 5 onderdelen vast en de overige 5 selecteer je zelf.

Na het uitvoeren van elke opdracht horen we graag terug hoe het was en of er dingen aan veranderd moeten worden aan de inhoud of uitvoering. Zo kunnen wij het programma verder ontwikkelen in jullie voordeel.

Driemaandelijkse verdiepingssessie

De mens achter de witte jas

Voor deze onderwijssessie worden steeds 3-4 nieuwe arts-assistenten uitgenodigd om te praten over zijn of haar levensloop tot nu toe. Belangrijk is dat van tevoren benoemd wordt dat alles wat er tijdens dit moment besproken wordt binnenskamers blijft om zo een gevoel van vertrouwen te creëren voor de spreker en de groep. En maak daarnaast de groepen niet te groot. Dus bij grote groepen ANIOS/AIOS (meer dan 15-20) is het verstandig de groepen te splitsen naar opleidingsjaar om zo de intieme en veilige sfeer te kunnen behouden.

Het zou mooi zijn als de presentatie de volgende onderdelen bevat:

 • Samenstelling van het ouderlijk gezin (ouders/broers/zussen) met enige highlights uit de opvoeding; normen en waarden etc inclusief enige foto’s
 • Opleidingen, studiebeloop, carrière stappen met daarbij de hoogte- en dieptepunten
 • Je situatie nu qua wonen, gezin, relatie met de struggles die daarbij horen
 • Welke twijfels zijn er geweest? Welke dingen of gebeurtenissen hebben je gevormd?
 • Wat zijn je kwaliteiten? En wat zijn je valkuilen? Waar loop je tegen aan?
 • Wat zijn je ultieme dromen, doelen en wensen als er geen grenzen of beperkingen zouden zijn?
Voor de opleiders
 • Bij het opstarten van dit onderdeel is het belangrijk om ook je eigen verhaal en dat van de plaatsvervangend opleider te bespreken. Dit om zo je kwetsbaarheden te laten zien en een voorbeeld voor de groep te zijn voor wat er zoal besproken kan en mag worden. Probeer je open te stellen en bespreek ook je twijfels en onzekerheden. Het is voor de arts-assistenten ontzettend helpend en ondersteunend om dit van de opleiders (of andere stafleden) te horen. Herhaal na enige tijd je eigen voordracht, om zo ook de nieuwe arts-assistenten deze informatie te geven.
 • Laat op 1 avond maximaal 3-4 mensen aan het woord met een presentatie en beperk de tijd tot 30 minuten per persoon. Hierna is er kort tijd voor het stellen van vragen. Probeer er ook een stukje positieve feedback aan te koppelen zodat de spreker met een goed gevoel de zaal verlaat en zich een belangrijk onderdeel van de groep voelt. Je kunt hiervoor ook onderstaand formulier gebruiken. Hoe zien de anderen uit de groep deze persoon? Zijn de onzekerheden zichtbaar voor de anderen? Kijken ze tegen hem of haar op? Is diegene belangrijk voor de groep? Wat voegt iemand toe? Als er problemen spelen die uitgebreider besproken moeten worden, neem hier dan ook de tijd voor, maar kijk hoe ver je hierin kan gaan. Soms kan een nagesprek op een ander moment ook prettig zijn om hier wat dieper op in te gaan. Het doel is verbinding als groep, focus daar met name op, maar passeer geen emoties die mogelijk loskomen.
 • Belangrijk is dat deze sessies binnen een vast gezelschap plaatsvinden. Bij voorkeur alleen de opleider en plaatsvervangend opleider met de groep arts-assistenten, en niet de hele vakgroep of wisselend aanwezige stafleden vanuit de vakgroep. Dit heeft direct een negatief effect op de openheid die je zult ervaren binnen de groep.
 • Als laatste het allerbelangrijkste aspect; zorg voor eten en drinken. Onze voorkeur heeft pizza en bier; altijd goed voor de sfeer!

Veel succes en bij vragen kun je altijd contact opnemen met het team van de Vitale Dappere Dokter via d.hoogwerf@zha.nl

Feedback naar aanleiding van de verdiepingssessie:

Aan:

Van:

Jouw kwaliteiten:

Jouw ontwikkelpunten: Focus op: